KANAL TEDAVİSİ NEDİR?

Kanal tedavisi dişin canlı kısımlarının (damar ve sinirlerden oluşan pulpa) alınarak tedavi edilmesidir.Pulpanın bulunduğu odacık (pulpa odası) ve kök ucuna kadar bulunan pulpa dokusu özel aletler ile çıkarılır.Canlı dokunun alınması esnasında kanallar özel solüsyonlarla dezenfekte edilir.Aynı zamanda kök kanalları şekillendirilir ve doldurulabilecek duruma getirilir.Son olarak kanallar kurutularak gutta perka ismi verilen özel dolgu maddesi ve ilaçlarla doldurulur.

Ne zaman gereklidir?
Derin çürükler
Abse yapmış dişler
Travma sonucu kırılmış dişler
Herhangibir sebepten canlılığını kaybetmiş dişler
Protetik uygulamalar yapabilmek için sağlıklı dişlerde bile kanal tedavisi yapılabilir.

Nasıl yapılır?

Tedavinin ağrısız bir şekilde yapılabilmesi için anestezi yapılır.Ardından çürük doku temizlenir.Pulpaya ulaşabilmek için dişe şekil verilir.Pulpa dokusu (günümüzde otomatik aletler kullanılmaktadır)kanal eğesi denen aletlerle temizlenir.Bu işlem sırasında kök kanalları genişletilip şekillendirilir.Bu genişletme işlemleri sırasında kök özel sıvılarla yıkanır.Eğer tedavi tek seansta bitmeyecekse geçici dolgu yapılır.Son aşama olarak kök kanalları doldurulur ve dişin restorasyonu yapılır.Günümüzde hakim görüş kanal tedavisi yapılan dişlerin kuronlanması (porselen-zirkonyum kaplama) onley yada inley restorasyonlarla tamamlanması şeklindedir.Bu uygulamalar kanal tedavisinin başarısını artıracaktır.